Japonia

Paszport musi być ważny jeszcze co najmniej pół roku od planowanej daty powrotu do Polski. Na lotnisku w Japonii otrzymamy stempel wjazdowy na okres pobytu do 90 dni.