Japonia

Odwiedzając miejsca wymienione w programie, przemieszczać się będziemy bardzo różnorodnymi środkami transportu: koleją (w tym Shinkasen), minivan, transport miejski: bus/ metro/ promy/ taxi.