Turcja

Pasz­port musi być ważny jesz­cze co naj­mniej pół roku od pla­no­wa­nej daty po­wro­tu do Pol­ski i mieć 2 wolne stro­ny na pieczątki. Wizy tureckie wyrobimy grupowo przed wyjazdem do Turcji. Koszt wizy tureckiej zawarty jest w cenie wyprawy.