Turcja

Każdy nasz wy­jazd jest przy­ja­zny dla we­ge­ta­rian i wegan. Kuch­nia turecka jest bo­ga­ta w wa­rzy­wa i owoce oraz za­wsze ist­nie­je al­ter­na­ty­wa dla dań mię­snych. Bardzo popularne są wszelkiego rodzaju sałatki oraz warzywa faszerowane ryżem. Bez problemu dostępne są też wegetariańskie odmiany popularnych dań kuchni tureckiej. Wszyst­kie warsz­ta­ty ku­li­nar­ne, które pro­po­nu­je­my po­sia­da­ją w swej ofer­cie we­ge­ta­riań­skie za­stęp­ni­ki. Na tra­sach znaj­dą się rów­nież ulicz­ne kuch­nie ser­wu­ją­ce także pysz­ne dania bez­mię­sne.