Wietnam

Paszport musi być ważny jeszcze co najmniej pół roku od planowanej daty powrotu do Polski i mieć 2 wolne strony na wizę wietnamską. Wizy wietnamskiej nie będziemy robili w Warszawie. Przed wyjazdem z Polski będziemy jedynie załatwiali promesę na wizę wietnamską. Jest to dokumenty wydawany przez odpowiednie organy w Wietnamie i upoważnia do otrzymania wizy na lotnisku. Sama wiza będzie fizycznie wklejana do paszportu na lotnisku w Hanoi, koszt 25 dolarów amerykańskich.